मधुश्रावणी गीत मैथिली पारंपरिक गीत

मधुश्रावणी बीनी – Madhushravani bini

मधुश्रावणी बीनी – Madhushravani bini दोप दिपहर जाथु धरा । मोती-मानिक भरथु घरा ।।नाग बढ़थु नागिन बढ़थु । पाँच बहिन बिसहरा बढ़थु ।।बाल बसन्त भैया बढ़थु । डाढ़ी-खोढ़ी मौसी बढ़थु ।।आशावरी पीसी बढ़थु । बासुकी राज नाग बढ़थु ।।बासुकिनी माए बढ़थु । खोना-मोना मामा बढ़थु ।।राही शब्द लए सूती । काँसा शब्द लए उठी ।।होइत […]