भगवती गीत मैथिली गीत

लाले लाले चुनरी माँ के चम चम चमकै ना

laale laale chunri maa ke cham cham chamkai naa lyrics in hindi लाले लाले चुनरी माँ के, चम चम चमकै ना,लाले लाले चुनरी माँ के, चम चम चमकै ना,स्वर्गो सऽ सुन्दर आँगन माँ के, गम गम गमकै ना,स्वर्गो सऽ सुन्दर आँगन माँ के, गम गम गमकै ना,लाले लाले चुनरी माँ के, चम चम चमकै ना,स्वर्गो […]