माधव राय मैथिली गीत

अपने अमृत पीबी मगन तू – माधव राय

apne amrit pibi magan tu lyrics in hindi अपने अमृत पिब मगन तू,अपने अमृत पिब मगन तू,पुत्र मारे छौ प्यासे माँ,पुत्र मारे छौ प्यासे,पुत्र मारे छौ प्यासे,अपने अमृत पिब मगन तू,पुत्र मारे छौ प्यासे,पुत्र मारे छौ प्यासे,पुत्र मारे छौ प्यासे,पुत्र मारे छौ प्यासे,पुत्र मारे छौ प्यासे….. कतहु डेरौन अन्हारे,कतहु दिव्य प्रकाशे,कतहु तू अम्बर लगेलै,ककरो घर […]