मैथिली गीत

हम आनंदे रहबै यौ

हम आनंदे रहबै यौ लिरिक्स हम आनंदे रहबै यौ, बम भोला के दरबार,हम आनंदे रहबै यौ, बम भोला के दरबार,हम आनंदे रहबै यौ….. पहिले माँगै छी अन्न धन लक्ष्मी, दोसर माँगै छी पूत,तेसर माँगै छी निर्मल काया, चारिम माँगै छी रूप,हम आनंदे रहबै यौ,हम आनंदे रहबै यौ, बम भोला के दरबार,हम आनंदे रहबै यौ….. कथि […]