माधव राय मैथिली गीत

हकन नोर कानौ माँ गे तोहर बाबू सोना

Hakan nor kaanau maa ge tohar babu sona lyrics in hindi अगम अथाह लागे जीबै हम कोना,अगम अथाह लागे जीबै हम कोना,हकन नोर कानौ माँ गे तोहर बाबू सोना,हकन नोर कानौ माँ गे तोहर बाबू सोना,अगम अथाह लागे जीबै हम कोना,अगम अथाह लागे जीबै हम कोना,हकन नोर कानौ माँ गे तोहर बाबू सोना,हकन नोर कानौ […]