मैथिली गीत हरि नाथ झा

हे गे बुधनी मै – हरिनाथ झा

Song Title :- हे गे बुधनी मै Album :- he ge budhni mai Lyrics :- Hari Nath Jha Singer :- Hari Nath Jha Label :- Neelam Maithili हे गे बुधनी मै लिरिक्स हे गे बुधनी मै, एगो बीड़ी दीहैं गे,हे गे बुधनी मै, एगो बीड़ी दीहैं गे,बीड़ी दीहैं गे, कि हुक्का पीनी दीहैं गे,बीड़ी दीहैं […]