पूनम मिश्रा मैथिली गीत विवाह गीत

राजा जनक जी के बाग़ में – पूनम मिश्रा

raja janak ji ke baag mein albela raguwar aayo ji lyrics in hindi

राजा जनक जी के बाग़ में,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में…..

सोने के थारी में बिरिया लगाओल,
सोने के थारी में बिरिया लगाओल,
बिरिया चाभन आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में…..

हाथ कमंडल रेशम डोरी,
हाथ कमंडल रेशम डोरी,
गिरजा पूजन आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में…..

सोने के थारी गंगाजल पानी,
सोने के थारी गंगाजल पानी,
पनियां पीबन आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में,
अलबेला रघुवर आयो जी,
राजा जनक जी के बाग़ में.

raja janak ji ke baag mein albela raguwar aayo ji lyrics in english

Raja janak ji ke baag mein,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein…..

Sone ke thaari mein biriya lagaol,
Sone ke thaari mein biriya lagaol,
Biriya chabhan aao ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein…..

Haath kamandal resham dori,
Haath kamandal resham dori,
Girja poojan aao ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein…..

Sone ke thaari gangajal paani,
Sone ke thaari gangajal paani,
Paniyan piban aao ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein,
Albela raghuwar aayo ji,
Raja janak ji ke baag mein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *